اخیرا یک بازی ریسینگ در پلتفرم ویندوز با موتور بازی سازی آنریل انجین 5 عرضه شده است که نگاه ها را به خود جلب کرده است. یکی از مهمترین اتفاق...