بیت کوین به تازگی یک تقاطع طلایی جدید در نمودار روزانه خود ایجاد کرده است، که توسط پرستون پیش (Preston Pysh)، حامی برجسته رمزارزی و بنیانگذار BuffettsBooks.com به آن اشاره...