آن دسته از شبکه‌هایی که از الگوریتم اجماع گواه اثبات کار (POW) استفاده می‌کنند، برای ساخت بلاک‌های جدید و تایید تراکنش‌هانیاز به سخت افزارهای خاص دارند؛ مثلا شبکه‌ ای مانند...